2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Primorsko-goranska županija                                          
Općina Jelenje 5.018 4.877 4.875 4.550 325 115 9 47 - 18 41 210 137 49 - - - 8 16 1 1
Naselja                                          
Baštijani 17 17 17 16 1 - - - - - - 1 - 1 - - - - - - -
Brnelići 84 83 83 82 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - -
Drastin 20 20 20 20 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dražice 1.850 1.805 1.805 1.698 107 42 2 13 - 9 18 65 46 13 - - - 1 5 - -
Jelenje 431 410 410 384 26 9 3 2 - - 4 17 16 1 - - - - - - -
Kukuljani 89 82 82 79 3 3 - 3 - - - - - - - - - - - - -
Lopača 71 71 71 68 3 2 - 2 - - - 1 1 - - - - - - - -
Lubarska 85 85 85 80 5 4 - 3 - - 1 1 1 - - - - - - - -
Lukeži 181 181 181 176 5 4 - 2 - 1 1 1 1 - - - - - - - -
Martinovo Selo 131 129 129 120 9 2 - 1 - - 1 7 4 - - - - - 3 - -
Milaši 62 60 60 55 5 4 - 3 - 1 - 1 1 - - - - - - - -
Podhum 1.393 1.343 1.341 1.223 118 33 3 14 - 5 11 85 47 28 - - - 5 5 1 1
Podkilavac 323 320 320 299 21 6 - 3 - - 3 15 9 5 - - - - 1 - -
Ratulje 114 109 109 102 7 2 - - - 2 - 5 4 - - - - 1 - - -
Trnovica 61 61 61 60 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - -
Valići 3 3 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zoretići 103 98 98 85 13 4 1 1 - - 2 9 5 1 - - - 1 2 - -