2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Primorsko-goranska županija                                          
Grad Kastav 9.096 8.891 8.870 8.098 772 276 44 60 - 52 120 496 306 94 - - - 21 75 5 16
Naselja                                          
Brnčići 695 677 677 632 45 18 - 2 - 6 10 27 19 3 - - - - 5 - -
Ćikovići 3.137 3.089 3.085 2.818 267 112 13 24 - 22 53 155 89 26 - - - 8 32 - 4
Kastav 2.108 2.037 2.031 1.848 183 73 11 16 - 11 35 110 59 22 - - - 5 24 5 1
Rubeši 1.757 1.722 1.714 1.557 157 40 12 9 - 10 9 117 76 27 - - - 5 9 - 8
Spinčići 898 876 875 815 60 20 4 7 - 3 6 40 29 6 - - - 3 2 - 1
Trinajstići 501 490 488 428 60 13 4 2 - - 7 47 34 10 - - - - 3 - 2