2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Primorsko-goranska županija                                          
Općina Lovran 4.375 3.987 3.979 3.629 350 97 21 29 - 25 22 253 166 30 - - 1 25 31 4 4
Naselja                                          
Liganj 295 289 285 272 13 5 - 3 - 2 - 8 7 - - - - - 1 - 4
Lovran 3.619 3.241 3.237 2.951 286 77 19 23 - 14 21 209 132 25 - - 1 24 27 4 -
Lovranska Draga 71 71 71 66 5 2 - 1 - 1 - 3 2 - - - - - 1 - -
Medveja 173 170 170 152 18 8 2 - - 6 - 10 8 - - - - - 2 - -
Tuliševica 217 216 216 188 28 5 - 2 - 2 1 23 17 5 - - - 1 - - -