2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Primorsko-goranska županija                                          
Grad Mali Lošinj 8.669 8.388 8.372 7.582 790 469 231 66 3 45 124 321 185 41 1 1 1 29 63 6 10
Naselja                                          
Belej 83 64 64 63 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Ćunski 159 150 145 141 4 4 2 1 - - 1 - - - - - - - - 5 -
Ilovik 106 104 104 94 10 7 2 - - 2 3 3 2 - - - - - 1 - -
Male Srakane 2 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mali Lošinj 6.468 6.296 6.287 5.662 625 372 188 52 3 32 97 253 151 32 1 1 1 22 45 1 8
Nerezine 380 371 371 333 38 18 10 3 - 2 3 20 5 5 - - - 4 6 - -
Osor 76 73 73 65 8 1 1 - - - - 7 5 - - - - - 2 - -
Punta Križa 65 61 61 57 4 2 - - - - 2 2 1 1 - - - - - - -
Susak 207 188 188 169 19 14 7 - - 1 6 5 2 2 - - - - 1 - -
Sveti Jakov 37 37 37 36 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - -
Unije 95 90 90 75 15 11 4 5 - - 2 4 - - - - - - 4 - -
Ustrine 33 27 27 27 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vele Srakane 8 8 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Veli Lošinj 950 917 915 850 65 39 17 4 - 8 10 26 18 1 - - - 3 4 - 2