2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Primorsko-goranska županija                                          
Grad Novi Vinodolski 5.459 5.282 5.271 4.737 534 207 72 58 - 20 57 327 187 100 - - - 11 29 8 3
Naselja                                          
Bater 125 116 116 109 7 6 5 1 - - - 1 - - - - - - 1 - -
Bile 8 8 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Breze 5 5 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Crno 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Donji Zagon 143 141 141 133 8 4 - 2 - - 2 4 3 - - - - - 1 - -
Drinak 10 10 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gornji Zagon 9 9 9 9 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jakov Polje 25 25 25 23 2 - - - - - - 2 2 - - - - - - - -
Javorje 4 3 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Klenovica 366 352 352 284 68 16 4 7 - 1 4 52 31 20 - - - - 1 - -
Krmpotske Vodice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ledenice 178 172 172 157 15 14 4 3 - 1 6 1 1 - - - - - - - -
Luka Krmpotska 2 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Novi Vinodolski 4.256 4.119 4.108 3.712 396 158 53 44 - 18 43 238 136 72 - - - 8 22 8 3
Podmelnik - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Povile 217 211 211 188 23 5 4 - - - 1 18 13 2 - - - - 3 - -
Ruševo Krmpotsko 5 5 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sibinj Krmpotski 55 55 55 47 8 3 2 - - - 1 5 1 3 - - - 1 - - -
Smokvica Krmpotska 50 48 48 41 7 1 - 1 - - - 6 - 3 - - - 2 1 - -
Zabukovac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -