2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Požeško-slavonska županija                                          
Grad Lipik 6.913 6.674 6.663 5.755 908 628 149 90 295 23 71 280 146 91 1 1 1 16 24 7 4
Naselja                                          
Antunovac 435 422 422 394 28 26 12 4 - - 10 2 2 - - - - - - - -
Bjelanovac 35 33 33 26 7 3 1 - 2 - - 4 2 2 - - - - - - -
Brekinska 161 156 156 143 13 9 2 5 - - 2 4 1 3 - - - - - - -
Brezine 265 261 261 235 26 15 9 2 - 1 3 11 8 1 - - - 2 - - -
Bujavica 2 2 2 - 2 2 - - 2 - - - - - - - - - - - -
Bukovčani 37 36 36 28 8 8 - - 8 - - - - - - - - - - - -
Dobrovac 450 446 445 377 68 21 3 4 10 1 3 47 23 23 - - - 1 - - 1
Donji Čaglić 275 257 253 221 32 23 1 2 16 1 3 9 4 1 - - - 2 2 4 -
Filipovac 428 418 417 359 58 29 8 5 10 3 3 29 15 14 - - - - - - 1
Gaj 355 352 352 335 17 13 6 1 - 2 4 4 3 1 - - - - - - -
Gornji Čaglić 25 25 25 24 1 - - - - - - 1 - - - - - - 1 - -
Jagma 29 27 27 15 12 4 - - 4 - - 8 3 2 - - 1 1 1 - -
Japaga 170 162 162 143 19 8 1 1 - - 6 11 6 1 - - - 2 2 - -
Klisa 58 57 57 53 4 4 1 - 3 - - - - - - - - - - - -
Korita 3 3 3 2 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - -
Kovačevac 31 31 31 29 2 1 - - - 1 - 1 1 - - - - - - - -
Kukunjevac 233 233 232 190 42 24 5 1 15 - 3 18 7 10 - - - - 1 - 1
Lipik 2.396 2.300 2.298 1.885 413 308 73 39 164 12 20 105 56 28 1 1 - 5 14 2 -
Livađani 21 19 19 - 19 19 - 1 18 - - - - - - - - - - - -
Marino Selo 378 371 370 345 25 20 10 2 - 2 6 5 3 2 - - - - - 1 -
Poljana 646 626 625 574 51 43 15 21 - - 7 8 5 1 - - - 1 1 - 1
Ribnjaci 51 51 51 47 4 4 2 1 - - 1 - - - - - - - - - -
Skenderovci 15 15 15 11 4 4 - - 4 - - - - - - - - - - - -
Strižičevac 27 27 27 27 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Subocka 37 35 35 - 35 35 - - 35 - - - - - - - - - - - -
Šeovica 350 309 309 292 17 4 - 1 3 - - 13 7 2 - - - 2 2 - -