2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Požeško-slavonska županija                                          
Grad Pakrac 9.404 8.855 8.843 7.387 1.456 954 151 116 564 49 74 502 246 156 1 - - 29 70 7 5
Naselja                                          
Badljevina 871 843 843 730 113 47 12 21 3 2 9 66 39 16 - - - 5 6 - -
Batinjani 90 86 86 54 32 19 2 - 16 - 1 13 8 5 - - - - - - -
Bjelajci 13 13 13 - 13 11 - - 11 - - 2 - - - - - - 2 - -
Branešci 50 41 41 12 29 29 - - 29 - - - - - - - - - - - -
Brusnik 32 29 29 27 2 - - - - - - 2 - - - - - 2 - - -
Bučje 29 29 29 - 29 29 - - 29 - - - - - - - - - - - -
Cicvare 4 4 4 - 4 4 - - 4 - - - - - - - - - - - -
Cikote 8 8 8 - 8 8 - - 8 - - - - - - - - - - - -
Dereza 19 15 15 - 15 15 - - 15 - - - - - - - - - - - -
Donja Obrijež 268 264 264 247 17 10 3 2 - 2 3 7 5 1 - - - - 1 - -
Donja Šumetlica 4 4 4 - 4 4 - - 4 - - - - - - - - - - - -
Donji Grahovljani 45 44 44 26 18 18 - - 17 - 1 - - - - - - - - - -
Dragović 96 65 65 42 23 11 - - 10 - 1 12 4 2 - - - - 6 - -
Glavica 6 6 6 - 6 6 - - 6 - - - - - - - - - - - -
Gornja Obrijež 81 77 77 57 20 16 1 - 12 - 3 4 2 2 - - - - - - -
Gornja Šumetlica 76 76 75 67 8 3 - 2 - 1 - 5 3 2 - - - - - - 1
Gornji Grahovljani 33 33 33 2 31 31 - - 30 1 - - - - - - - - - - -
Jakovci 5 5 5 - 5 5 - - 5 - - - - - - - - - - - -
Kapetanovo Polje 58 53 53 49 4 - - - - - - 4 2 2 - - - - - - -
Koturić 4 4 4 - 4 4 - - 4 - - - - - - - - - - - -
Kraguj 98 91 91 78 13 3 - - - - 3 10 3 1 - - - 3 3 - -
Kričke 48 45 44 37 7 6 - - 6 - - 1 - - - - - - 1 1 -
Kusonje 234 200 197 131 66 46 1 1 39 4 1 20 3 7 - - - - 10 2 1
Lipovac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mali Banovac 22 22 22 18 4 - - - - - - 4 2 2 - - - - - - -
Mali Budići 6 6 6 - 6 6 - - 6 - - - - - - - - - - - -
Novi Majur 109 109 109 103 6 5 1 3 - - 1 1 - - - - - - 1 - -
Omanovac 194 186 186 167 19 10 4 3 - - 3 9 6 2 1 - - - - - -
Ožegovci 37 37 37 11 26 26 - - 26 - - - - - - - - - - - -
Pakrac 5.122 4.772 4.765 4.091 674 457 99 68 217 37 36 217 92 71 - - - 17 37 4 3
Ploštine 203 198 198 136 62 3 1 - - - 2 59 44 15 - - - - - - -
Popovci 7 7 7 1 6 5 - - 5 - - 1 - 1 - - - - - - -
Prekopakra 1.157 1.127 1.127 1.025 102 56 23 15 8 1 9 46 24 17 - - - 2 3 - -
Prgomelje 4 4 4 - 4 4 - - 4 - - - - - - - - - - - -
Rogulje 12 12 12 - 12 12 - - 12 - - - - - - - - - - - -
Srednji Grahovljani 8 8 8 - 8 8 - - 8 - - - - - - - - - - - -
Stari Majur 35 35 35 33 2 2 1 1 - - - - - - - - - - - - -
Španovica 45 31 31 19 12 9 - - 9 - - 3 2 1 - - - - - - -
Tisovac 8 8 8 - 8 8 - - 8 - - - - - - - - - - - -
Toranj 87 86 86 65 21 14 2 - 11 1 - 7 2 5 - - - - - - -
Veliki Banovac 174 170 170 159 11 2 1 - - - 1 9 5 4 - - - - - - -
Veliki Budići 2 2 2 - 2 2 - - 2 - - - - - - - - - - - -