2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Brodsko-posavska županija                                          
Općina Bebrina 3.585 3.541 3.511 3.199 312 123 31 52 - 13 27 189 110 60 5 - - - 14 29 1
Naselja                                          
Banovci 403 400 400 357 43 29 7 10 - 3 9 14 6 5 1 - - - 2 - -
Bebrina 535 521 520 483 37 19 4 12 - 3 - 18 12 4 - - - - 2 1 -
Dubočac 289 282 273 247 26 1 - 1 - - - 25 14 9 - - - - 2 8 1
Kaniža 831 824 820 761 59 11 4 2 - 1 4 48 28 14 2 - - - 4 4 -
Stupnički Kuti 396 394 394 367 27 14 3 8 - 1 2 13 8 3 1 - - - 1 - -
Šumeće 614 610 608 561 47 25 6 11 - - 8 22 20 2 - - - - - 2 -
Zbjeg 517 510 496 423 73 24 7 8 - 5 4 49 22 23 1 - - - 3 14 -