2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Brodsko-posavska županija                                          
Općina Cernik 4.300 4.235 4.233 3.742 491 227 100 63 15 12 37 264 157 77 3 5 - 7 15 2 -
Naselja                                          
Baćin Dol 458 442 442 406 36 18 7 7 - - 4 18 6 6 2 3 - - 1 - -
Banićevac 249 248 248 236 12 6 - 1 - 4 1 6 4 1 - - - - 1 - -
Cernik 1.861 1.839 1.838 1.613 225 101 57 27 - - 17 124 66 40 1 2 - 5 10 1 -
Giletinci 309 297 297 272 25 13 7 2 - - 4 12 7 3 - - - - 2 - -
Golobrdac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Opatovac 373 373 373 340 33 29 12 15 - 2 - 4 3 - - - - - 1 - -
Opršinac 2 2 2 - 2 2 - - 2 - - - - - - - - - - - -
Podvrško 365 357 357 318 39 11 4 3 - 3 1 28 21 7 - - - - - - -
Sinlije 4 4 4 - 4 4 - - 4 - - - - - - - - - - - -
Šagovina Cernička 364 358 357 320 37 19 10 1 - 2 6 18 13 5 - - - - - 1 -
Šumetlica 315 315 315 237 78 24 3 7 9 1 4 54 37 15 - - - 2 - - -