2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Brodsko-posavska županija                                          
Općina Vrpolje 4.126 4.023 4.004 3.502 502 144 40 39 - 9 56 358 201 113 16 1 - 1 26 13 6
Naselja                                          
Čajkovci 758 735 734 621 113 27 5 9 - - 13 86 51 32 2 - - 1 - 1 -
Stari Perkovci 1.186 1.178 1.173 1.067 106 44 10 9 - 6 19 62 37 15 6 - - - 4 3 2
Vrpolje 2.182 2.110 2.097 1.814 283 73 25 21 - 3 24 210 113 66 8 1 - - 22 9 4