2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Zadarska županija                                          
Općina Lišane Ostrovičke 784 764 764 637 127 80 11 34 13 13 9 47 24 21 - - - - 2 - -
Naselja                                          
Dobropoljci 24 24 24 14 10 5 - - 4 - 1 5 4 1 - - - - - - -
Lišane Ostrovičke 695 680 680 569 111 69 11 33 4 13 8 42 20 20 - - - - 2 - -
Ostrovica 65 60 60 54 6 6 - 1 5 - - - - - - - - - - - -