2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Zadarska županija                                          
Grad Pag 4.500 4.350 4.346 3.848 498 308 207 49 - 19 33 190 117 51 - - - 7 15 1 3
Naselja                                          
Bošana 28 26 26 25 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - -
Dinjiška 148 144 144 123 21 16 13 - - - 3 5 3 1 - - - - 1 - -
Gorica 90 87 87 80 7 4 1 2 - - 1 3 3 - - - - - - - -
Kolan 428 423 423 393 30 23 17 2 - - 4 7 3 4 - - - - - - -
Kolanjski Gajac 22 16 16 10 6 - - - - - - 6 6 - - - - - - - -
Košljun 53 53 53 41 12 1 - - - - 1 11 5 6 - - - - - - -
Mandre 279 276 276 254 22 16 11 1 - 2 2 6 4 1 - - - - 1 - -
Miškovci 62 61 61 48 13 9 5 2 - - 2 4 1 1 - - - - 2 - -
Pag 2.762 2.701 2.698 2.368 330 208 145 31 - 15 17 122 72 33 - - - 7 10 1 2
Smokvica 51 50 50 44 6 2 1 1 - - - 4 3 1 - - - - - - -
Stara Vas 109 100 100 93 7 7 3 2 - 1 1 - - - - - - - - - -
Šimuni 138 135 134 126 8 8 6 1 - - 1 - - - - - - - - - 1
Vlašići 286 235 235 201 34 13 4 7 - 1 1 21 16 4 - - - - 1 - -
Vrčići 44 43 43 42 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -