2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Zadarska županija                                          
Općina Pakoštane 4.057 3.884 3.883 3.518 365 153 64 50 - 13 26 212 135 55 2 1 - 4 15 - 1
Naselja                                          
Drage 824 805 804 718 86 42 18 12 - 7 5 44 25 12 1 - - 1 5 - 1
Pakoštane 2.224 2.113 2.113 1.907 206 69 37 18 - 3 11 137 85 39 1 1 - 1 10 - -
Vrana 748 724 724 675 49 23 6 9 - 2 6 26 21 4 - - - 1 - - -
Vrgada 261 242 242 218 24 19 3 11 - 1 4 5 4 - - - - 1 - - -