2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Zadarska županija                                          
Općina Ražanac 3.277 3.107 3.107 2.677 430 171 50 89 - 7 25 259 174 74 2 - - 3 6 - -
Naselja                                          
Jovići 427 420 420 339 81 27 9 14 - - 4 54 43 10 - - - - 1 - -
Krneza 200 196 196 177 19 8 1 7 - - - 11 7 4 - - - - - - -
Ljubač 497 455 455 403 52 30 11 15 - - 4 22 16 6 - - - - - - -
Radovin 585 561 561 502 59 19 5 13 - - 1 40 28 8 2 - - 1 1 - -
Ražanac 1.016 1.002 1.002 871 131 46 16 22 - 3 5 85 52 31 - - - 2 - - -
Rtina 552 473 473 385 88 41 8 18 - 4 11 47 28 15 - - - - 4 - -