2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Zadarska županija                                          
Općina Starigrad 1.952 1.893 1.890 1.727 163 102 42 35 - 7 18 61 28 21 1 1 - 5 5 - 3
Naselja                                          
Seline 467 455 453 425 28 12 5 4 - 1 2 16 6 5 - - - 3 2 - 2
Starigrad 1.144 1.100 1.100 1.009 91 61 25 19 - 3 14 30 16 10 - 1 - 1 2 - -
Tribanj 341 338 337 293 44 29 12 12 - 3 2 15 6 6 1 - - 1 1 - 1