2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Zadarska županija                                          
Grad Zadar 75.786 72.718 72.676 65.499 7.177 3.837 2.099 655 69 347 667 3.340 1.851 884 19 8 7 155 416 17 25
Naselja                                          
Babindub 8 8 8 3 5 5 - - 4 - 1 - - - - - - - - - -
Brgulje 61 53 53 52 1 - - - - - - 1 - - - - - - 1 - -
Crno 423 420 420 388 32 11 6 1 3 - 1 21 7 13 - - - - 1 - -
Ist 205 202 202 179 23 4 1 - - 2 1 19 16 3 - - - - - - -
Kožino 616 583 583 525 58 30 20 6 - - 4 28 17 4 1 - - - 6 - -
Mali Iž 199 147 145 112 33 33 8 3 - 17 5 - - - - - - - - - 2
Molat 102 96 96 93 3 1 - - - 1 - 2 - 1 - - - - 1 - -
Olib 150 147 147 138 9 8 - 2 - 3 3 1 - 1 - - - - - - -
Petrčane 659 617 617 543 74 16 10 6 - - - 58 28 17 - - - 2 11 - -
Premuda 73 58 58 54 4 4 - 2 - 1 1 - - - - - - - - - -
Rava 125 98 98 88 10 8 - 5 - 3 - 2 - 2 - - - - - - -
Silba 276 265 265 218 47 30 7 5 - 16 2 17 6 2 - - - 4 5 - -
Veli Iž 467 410 410 369 41 29 9 14 - 3 3 12 5 7 - - - - - - -
Zadar 72.364 69.556 69.516 62.682 6.834 3.657 2.038 611 62 300 646 3.177 1.770 834 18 8 7 149 391 17 23
Zapuntel 58 58 58 55 3 1 - - - 1 - 2 2 - - - - - - - -