2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Osječko-baranjska županija                                          
Općina Čeminac 2.913 2.856 2.856 2.368 488 369 4 31 294 14 26 119 78 39 - - - - 2 - -
Naselja                                          
Čeminac 1.139 1.108 1.108 906 202 156 4 10 130 6 6 46 27 19 - - - - - - -
Grabovac 901 895 895 761 134 96 - 8 74 6 8 38 26 10 - - - - 2 - -
Kozarac 808 789 789 669 120 85 - 12 60 2 11 35 25 10 - - - - - - -
Mitrovac 65 64 64 32 32 32 - 1 30 - 1 - - - - - - - - - -