2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Osječko-baranjska županija                                          
Općina Draž 3.379 3.356 3.355 2.978 377 186 31 32 95 8 20 191 100 73 - - - 13 5 1 -
Naselja                                          
Batina 1.050 1.048 1.048 936 112 65 11 8 38 - 8 47 29 7 - - - 10 1 - -
Draž 624 623 623 574 49 15 3 3 7 1 1 34 16 18 - - - - - - -
Duboševica 702 690 689 556 133 54 9 10 22 5 8 79 40 35 - - - 1 3 1 -
Gajić 357 354 354 327 27 25 4 2 17 - 2 2 1 - - - - 1 - - -
Podolje 168 168 168 157 11 5 1 1 2 1 - 6 1 5 - - - - - - -
Topolje 478 473 473 428 45 22 3 8 9 1 1 23 13 8 - - - 1 1 - -