2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Osječko-baranjska županija                                          
Grad Đakovo 30.909 30.092 30.030 27.076 2.954 1.051 380 206 5 52 408 1.903 1.129 603 7 - - 21 143 48 14
Naselja                                          
Budrovci 1.481 1.419 1.419 1.323 96 33 12 9 - 2 10 63 43 12 1 - - - 7 - -
Đakovo 21.468 20.912 20.866 18.819 2.047 846 324 138 5 45 334 1.201 713 366 6 - - 17 99 37 9
Đurđanci 581 574 574 496 78 8 3 1 - 1 3 70 47 21 - - - - 2 - -
Ivanovci Gorjanski 888 825 825 754 71 19 2 6 - - 11 52 37 13 - - - - 2 - -
Kuševac 980 953 953 883 70 17 6 6 - 1 4 53 27 21 - - - - 5 - -
Novi Perkovci 306 306 306 252 54 23 5 13 - 2 3 31 17 11 - - - - 3 - -
Piškorevci 2.047 2.019 2.006 1.778 228 39 15 18 - - 6 189 92 79 - - - 2 16 8 5
Selci Đakovački 2.048 1.985 1.982 1.771 211 45 12 8 - - 25 166 105 55 - - - - 6 3 -
Široko Polje 1.110 1.099 1.099 1.000 99 21 1 7 - 1 12 78 48 25 - - - 2 3 - -