2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Osječko-baranjska županija                                          
Općina Erdut 8.848 8.417 8.417 7.206 1.211 668 25 42 523 33 45 543 205 156 - - - 98 84 - -
Naselja                                          
Aljmaš 665 645 645 514 131 83 4 2 66 8 3 48 28 13 - - - 2 5 - -
Bijelo Brdo 2.245 2.119 2.119 1.973 146 27 - 4 17 4 2 119 40 38 - - - 32 9 - -
Dalj 4.947 4.689 4.689 3.978 711 375 13 30 284 16 32 336 125 90 - - - 57 64 - -
Erdut 991 964 964 741 223 183 8 6 156 5 8 40 12 15 - - - 7 6 - -