2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Osječko-baranjska županija                                          
Općina Ernestinovo 2.375 2.225 2.224 1.689 535 360 9 16 309 14 12 175 93 74 - - - 3 5 - 1
Naselja                                          
Divoš 64 52 52 25 27 18 - - 18 - - 9 4 5 - - - - - - -
Ernestinovo 1.228 1.142 1.142 921 221 113 6 14 80 7 6 108 53 48 - - - 3 4 - -
Laslovo 1.083 1.031 1.030 743 287 229 3 2 211 7 6 58 36 21 - - - - 1 - 1