2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Osječko-baranjska županija                                          
Općina Koška 4.540 4.411 4.397 4.022 375 117 20 50 11 7 29 258 150 89 1 1 - 2 15 11 3
Naselja                                          
Andrijevac 203 191 184 159 25 11 - 2 6 - 3 14 4 9 - - - - 1 7 -
Branimirovac 92 87 85 81 4 4 - 1 2 - 1 - - - - - - - - 2 -
Breznica Našička 697 671 671 597 74 15 2 8 - 3 2 59 37 19 - - - - 3 - -
Koška 1.720 1.691 1.686 1.559 127 43 10 16 - 1 16 84 47 30 - 1 - - 6 2 3
Ledenik 248 241 241 210 31 7 1 2 3 - 1 24 13 8 - - - - 3 - -
Lug Subotički 436 428 428 397 31 9 2 6 - - 1 22 12 9 1 - - - - - -
Niza 501 485 485 452 33 15 2 9 - 1 3 18 12 5 - - - 1 - - -
Normanci 285 271 271 234 37 9 3 2 - 2 2 28 17 8 - - - 1 2 - -
Ordanja 181 181 181 177 4 3 - 3 - - - 1 1 - - - - - - - -
Topoline 177 165 165 156 9 1 - 1 - - - 8 7 1 - - - - - - -