2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Osječko-baranjska županija                                          
Grad Osijek 120.443 114.616 114.449 105.074 9.375 4.183 618 440 1.579 345 1.201 5.192 2.533 1.582 24 5 5 224 819 111 56
Naselja                                          
Brijest 1.282 1.248 1.235 1.137 98 27 7 3 - 6 11 71 30 21 - - - - 20 11 2
Briješće 1.436 1.382 1.373 1.115 258 58 4 8 19 5 22 200 92 84 - - - 2 22 9 -
Josipovac 4.490 4.395 4.394 3.970 424 95 18 21 7 8 41 329 203 107 1 - - - 18 - 1
Klisa 484 463 463 341 122 85 1 2 69 9 4 37 8 15 - - - 4 10 - -
Nemetin 188 177 177 128 49 35 1 - 32 - 2 14 8 6 - - - - - - -
Osijek 95.406 90.411 90.286 84.062 6.224 2.844 532 335 724 261 992 3.380 1.656 976 21 4 2 153 568 80 45
Podravlje 372 358 356 331 25 8 - - 4 - 4 17 6 6 - - - - 5 2 -
Sarvaš 1.589 1.539 1.537 1.286 251 181 3 7 151 6 14 70 33 27 - - - 1 9 2 -
Tenja 7.165 6.747 6.742 5.534 1.208 691 22 23 565 28 53 517 191 148 2 - 3 53 120 - 5
Tvrđavica 774 750 750 702 48 16 2 1 5 2 6 32 20 8 - - - 2 2 - -
Višnjevac 7.257 7.146 7.136 6.468 668 143 28 40 3 20 52 525 286 184 - 1 - 9 45 7 3