2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Osječko-baranjska županija                                          
Općina Trnava 1.937 1.900 1.896 1.693 203 70 11 26 5 12 16 133 66 49 2 - - - 16 4 -
Naselja                                          
Dragotin 274 274 273 237 36 9 1 3 - - 5 27 12 6 1 - - - 8 1 -
Hrkanovci Đakovački 197 191 191 162 29 19 3 9 3 2 2 10 6 4 - - - - - - -
Kondrić 279 274 274 249 25 18 1 5 - 10 2 7 5 2 - - - - - - -
Lapovci 362 362 362 315 47 7 4 3 - - - 40 20 15 1 - - - 4 - -
Svetoblažje 96 96 93 78 15 3 - - 1 - 2 12 5 7 - - - - - 3 -
Trnava 729 703 703 652 51 14 2 6 1 - 5 37 18 15 - - - - 4 - -