2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Šibensko-kninska županija                                          
Grad Knin 16.953 15.190 15.177 14.024 1.153 637 183 179 83 43 149 516 172 114 4 - - 54 172 8 5
Naselja                                          
Golubić 769 654 654 623 31 14 - 7 3 - 4 17 8 2 1 - - 1 5 - -
Knin 11.797 11.128 11.126 10.279 847 487 159 139 55 34 100 360 123 76 2 - - 42 117 - 2
Kninsko Polje 586 536 536 490 46 29 5 10 2 3 9 17 8 2 - - - 4 3 - -
Kovačić 1.001 915 912 809 103 54 8 19 4 - 23 49 17 13 1 - - - 18 3 -
Ljubač 91 87 87 78 9 7 - - 5 1 1 2 - - - - - - 2 - -
Oćestovo 268 160 158 139 19 1 - - - - 1 18 1 4 - - - 1 12 - 2
Plavno 350 266 265 261 4 1 - - - - 1 3 - 2 - - - - 1 1 -
Polača 170 134 134 115 19 6 - - 5 - 1 13 4 7 - - - 2 - - -
Potkonje 87 85 84 81 3 3 2 - 1 - - - - - - - - - - - 1
Radljevac 133 105 105 97 8 8 - - 6 - 2 - - - - - - - - - -
Strmica 637 268 268 253 15 10 - 1 1 5 3 5 3 1 - - - 1 - - -
Vrpolje 242 204 204 189 15 6 1 2 - - 3 9 4 3 - - - - 2 - -
Žagrović 822 648 644 610 34 11 8 1 1 - 1 23 4 4 - - - 3 12 4 -