2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Vukovarsko-srijemska županija                                          
Grad Ilok 8.523 8.351 8.347 6.430 1.917 1.347 132 137 939 46 93 570 279 210 1 1 - 40 39 - 4
Naselja                                          
Bapska 1.355 1.313 1.312 918 394 306 24 31 229 13 9 88 43 42 - - - - 3 - 1
Ilok 6.004 5.897 5.894 4.675 1.219 769 87 82 505 23 72 450 223 161 - - - 33 33 - 3
Mohovo 310 303 303 247 56 41 5 10 15 7 4 15 8 4 - - - 1 2 - -
Šarengrad 854 838 838 590 248 231 16 14 190 3 8 17 5 3 1 1 - 6 1 - -