2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Vukovarsko-srijemska županija                                          
Općina Nijemci 6.075 5.998 5.994 4.680 1.314 724 38 77 491 68 50 590 320 245 1 - - 14 10 3 1
Naselja                                          
Apševci 368 368 368 300 68 42 1 7 28 4 2 26 13 12 - - - 1 - - -
Banovci 488 479 479 455 24 7 - 1 3 2 1 17 10 3 - - - 3 1 - -
Donje Novo Selo 641 638 638 525 113 73 6 15 26 11 15 40 24 13 - - - - 3 - -
Đeletovci 701 685 685 469 216 147 4 16 109 12 6 69 32 36 - - - - 1 - -
Lipovac 1.258 1.243 1.243 877 366 126 9 18 66 22 11 240 150 84 1 - - 3 2 - -
Nijemci 1.914 1.905 1.901 1.456 445 308 18 16 244 17 13 137 67 66 - - - 1 3 3 1
Podgrađe 487 486 486 421 65 21 - 4 15 - 2 44 20 24 - - - - - - -
Vinkovački Banovci 218 194 194 177 17 - - - - - - 17 4 7 - - - 6 - - -