2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Vukovarsko-srijemska županija                                          
Općina Tordinci 2.327 2.251 2.251 1.682 569 444 13 12 387 12 20 125 60 59 - - - 5 1 - -
Naselja                                          
Antin 818 806 806 560 246 218 4 6 197 3 8 28 12 16 - - - - - - -
Korog 573 521 521 427 94 67 2 1 57 3 4 27 13 12 - - - 1 1 - -
Mlaka Antinska 90 88 88 71 17 2 - - - 1 1 15 5 8 - - - 2 - - -
Tordinci 846 836 836 624 212 157 7 5 133 5 7 55 30 23 - - - 2 - - -