2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Vukovarsko-srijemska županija                                          
Općina Markušica 3.236 3.053 3.051 2.577 474 150 2 9 122 12 5 324 135 89 - - - 50 50 - 2
Naselja                                          
Gaboš 649 613 613 543 70 21 1 1 19 - - 49 23 8 - - - 12 6 - -
Karadžićevo 252 239 239 174 65 57 1 - 56 - - 8 4 1 - - - 3 - - -
Markušica 1.236 1.160 1.158 986 172 33 - 8 19 6 - 139 55 27 - - - 23 34 - 2
Ostrovo 805 760 760 639 121 34 - - 26 6 2 87 35 36 - - - 8 8 - -
Podrinje 294 281 281 235 46 5 - - 2 - 3 41 18 17 - - - 4 2 - -