2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Splitsko-dalmatinska županija                                          
Grad Hvar 4.258 4.138 4.128 3.626 502 318 198 42 - 19 59 184 89 44 2 1 - 15 33 - 10
Naselja                                          
Brusje 216 206 206 171 35 13 3 2 - - 8 22 9 9 - - - - 4 - -
Hvar 3.772 3.672 3.662 3.222 440 286 181 39 - 18 48 154 76 32 2 1 - 14 29 - 10
Malo Grablje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Milna 91 90 90 83 7 1 1 - - - - 6 4 2 - - - - - - -
Sveta Nedjelja 157 148 148 128 20 18 13 1 - 1 3 2 - 1 - - - 1 - - -
Velo Grablje 21 21 21 21 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zaraće 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -