2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Splitsko-dalmatinska županija                                          
Općina Podgora 2.978 2.884 2.696 2.363 333 142 75 40 - 14 13 191 74 73 1 3 - 7 33 187 1
Naselja                                          
Drašnice 343 328 328 304 24 18 6 10 - 1 1 6 3 - - - - 2 1 - -
Gornje Igrane 4 4 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Igrane 493 480 432 377 55 24 12 3 - 6 3 31 9 12 - - - 1 9 48 -
Podgora 1.581 1.534 1.394 1.227 167 91 50 26 - 6 9 76 30 26 - - - 2 18 139 1
Živogošće 557 538 538 451 87 9 7 1 - 1 - 78 32 35 1 3 - 2 5 - -