2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Splitsko-dalmatinska županija                                          
Grad Stari Grad 2.880 2.817 2.817 2.493 324 192 128 34 - 8 22 132 69 35 2 - - 5 21 - -
Naselja                                          
Dol 353 348 348 328 20 18 14 2 - - 2 2 2 - - - - - - - -
Rudina 54 54 54 36 18 6 2 3 - 1 - 12 6 5 - - - 1 - - -
Selca kod Starog Grada 25 20 20 16 4 1 1 - - - - 3 1 2 - - - - - - -
Stari Grad 1.940 1.906 1.906 1.667 239 135 89 24 - 7 15 104 53 26 2 - - 4 19 - -
Vrbanj 508 489 489 446 43 32 22 5 - - 5 11 7 2 - - - - 2 - -