2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Splitsko-dalmatinska županija                                          
Grad Supetar 3.980 3.889 3.886 3.419 467 228 137 35 2 19 35 239 126 68 1 1 - 14 29 3 -
Naselja                                          
Mirca 317 306 306 286 20 14 8 2 - - 4 6 4 1 - - - - 1 - -
Splitska 398 381 381 309 72 23 13 7 - 2 1 49 29 12 - - - 2 6 - -
Supetar 3.076 3.016 3.013 2.653 360 176 108 24 2 13 29 184 93 55 1 1 - 12 22 3 -
Škrip 189 186 186 171 15 15 8 2 - 4 1 - - - - - - - - - -