2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Splitsko-dalmatinska županija                                          
Grad Trilj 11.127 10.799 10.730 8.614 2.116 443 142 191 - 60 50 1.673 1.003 641 7 - 1 7 14 69 -
Naselja                                          
Bisko 477 470 416 360 56 30 7 17 - 2 4 26 13 11 - - - - 2 54 -
Budimir 155 149 149 114 35 8 1 4 - 1 2 27 16 11 - - - - - - -
Čačvina 104 98 98 74 24 3 1 2 - - - 21 15 6 - - - - - - -
Čaporice 453 421 421 348 73 15 4 11 - - - 58 28 27 1 - - - 2 - -
Gardun 121 120 120 113 7 5 - 5 - - - 2 1 1 - - - - - - -
Grab 690 687 687 602 85 10 4 2 - 1 3 75 58 16 - - 1 - - - -
Jabuka 345 341 341 289 52 7 4 2 - - 1 45 20 24 - - - 1 - - -
Kamensko 269 266 266 152 114 10 4 4 - - 2 104 57 47 - - - - - - -
Košute 1.799 1.752 1.741 1.505 236 61 18 28 - 10 5 175 102 66 3 - - 1 3 11 -
Krivodol 6 6 6 2 4 - - - - - - 4 3 1 - - - - - - -
Ljut 10 10 10 5 5 1 - 1 - - - 4 3 1 - - - - - - -
Nova Sela 170 165 165 141 24 6 - 4 - - 2 18 12 6 - - - - - - -
Podi 29 28 28 16 12 - - - - - - 12 10 2 - - - - - - -
Rože 102 102 102 51 51 12 6 4 - 1 1 39 19 20 - - - - - - -
Strizirep 105 99 99 53 46 1 - - - - 1 45 33 12 - - - - - - -
Strmendolac 228 221 221 164 57 23 3 7 - 9 4 34 18 15 - - - - 1 - -
Tijarica 773 750 750 466 284 74 32 28 - 11 3 210 126 84 - - - - - - -
Trilj 2.426 2.381 2.377 1.970 407 73 35 28 - 3 7 334 219 109 1 - - 3 2 4 -
Ugljane 502 486 486 414 72 25 4 9 - 11 1 47 28 19 - - - - - - -
Vedrine 802 779 779 637 142 35 7 15 - 8 5 107 53 53 - - - 1 - - -
Velić 298 298 298 272 26 7 1 4 - - 2 19 13 6 - - - - - - -
Vinine 39 35 35 22 13 1 - - - - 1 12 8 4 - - - - - - -
Vojnić Sinjski 583 579 579 494 85 21 4 9 - 3 5 64 42 18 2 - - 1 1 - -
Voštane 158 157 157 35 122 2 2 - - - - 120 64 54 - - - - 2 - -
Vrabač 223 197 197 179 18 5 4 - - - 1 13 8 5 - - - - - - -
Vrpolje 260 202 202 136 66 8 1 7 - - - 58 34 23 - - - - 1 - -