2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Splitsko-dalmatinska županija                                          
Grad Trogir 13.322 12.995 12.971 11.472 1.499 483 187 130 4 40 122 1.016 560 308 17 1 1 48 81 5 19
Naselja                                          
Arbanija 380 370 370 336 34 7 - 5 - 1 1 27 21 6 - - - - - - -
Divulje 39 37 37 33 4 4 1 3 - - - - - - - - - - - - -
Drvenik Mali 55 54 54 52 2 1 - 1 - - - 1 - - 1 - - - - - -
Drvenik Veliki 192 168 168 150 18 10 4 5 - - 1 8 2 6 - - - - - - -
Mastrinka 985 932 932 785 147 43 17 14 - 4 8 104 55 28 1 - - 3 17 - -
Plano 430 417 417 373 44 10 5 2 - - 3 34 15 7 - - - 10 2 - -
Trogir 11.129 10.907 10.883 9.649 1.234 400 157 98 4 35 106 834 465 260 15 1 1 33 59 5 19
Žedno 112 110 110 94 16 8 3 2 - - 3 8 2 1 - - - 2 3 - -