2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Splitsko-dalmatinska županija                                          
Općina Prgomet 802 797 797 771 26 14 3 7 - 1 3 12 6 5 1 - - - - - -
Naselja                                          
Bogdanovići 263 263 263 252 11 5 2 1 - 1 1 6 3 2 1 - - - - - -
Labin 107 102 102 98 4 2 1 - - - 1 2 1 1 - - - - - - -
Prgomet 132 132 132 127 5 1 - 1 - - - 4 2 2 - - - - - - -
Sitno 164 164 164 162 2 2 - 2 - - - - - - - - - - - - -
Trolokve 136 136 136 132 4 4 - 3 - - 1 - - - - - - - - - -