2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Istarska županija                                          
Općina Bale 1.057 1.047 1.047 974 73 27 14 5 - 2 6 46 25 11 - - - 3 7 - -
Naselja                                          
Bale 896 886 886 825 61 20 11 5 - 2 2 41 24 9 - - - 2 6 - -
Golaš 92 92 92 85 7 4 1 - - - 3 3 1 - - - - 1 1 - -
Krmed 69 69 69 64 5 3 2 - - - 1 2 - 2 - - - - - - -