2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Istarska županija                                          
Općina Cerovlje 1.758 1.745 1.745 1.656 89 43 26 10 - 4 3 46 37 2 1 - - 1 5 - -
Naselja                                          
Belaj 18 18 18 18 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Borut 232 232 232 221 11 7 3 3 - 1 - 4 4 - - - - - - - -
Cerovlje 229 229 229 214 15 6 4 1 - - 1 9 5 2 - - - - 2 - -
Ćusi 45 45 45 42 3 1 - - - 1 - 2 1 - - - - - 1 - -
Draguć 79 79 79 74 5 2 - 1 - - 1 3 1 - - - - - 2 - -
Gologorica 284 274 274 262 12 9 5 3 - - 1 3 1 - 1 - - 1 - - -
Gologorički Dol 84 84 84 78 6 5 5 - - - - 1 1 - - - - - - - -
Gradinje 43 43 43 43 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Grimalda 78 78 78 74 4 - - - - - - 4 4 - - - - - - - -
Korelići 67 67 67 64 3 2 2 - - - - 1 1 - - - - - - - -
Novaki Pazinski 217 216 216 207 9 5 4 - - 1 - 4 4 - - - - - - - -
Oslići 78 78 78 70 8 - - - - - - 8 8 - - - - - - - -
Pagubice 135 135 135 128 7 4 2 2 - - - 3 3 - - - - - - - -
Paz 81 79 79 76 3 1 - - - 1 - 2 2 - - - - - - - -
Previž 88 88 88 85 3 1 1 - - - - 2 2 - - - - - - - -