2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Istarska županija                                          
Općina Lanišće 434 398 398 366 32 28 9 6 - 6 7 4 1 1 - - - - 2 - -
Naselja                                          
Brest 48 48 48 44 4 3 3 - - - - 1 - - - - - - 1 - -
Brgudac 13 12 12 12 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dane 13 12 12 10 2 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - - -
Jelovice 19 19 19 19 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Klenovšćak 7 6 6 6 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kropinjak 11 11 11 6 5 5 - 1 - 4 - - - - - - - - - - -
Lanišće 105 94 94 93 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
Podgaće 54 46 46 38 8 8 4 3 - - 1 - - - - - - - - - -
Prapoće 35 32 32 32 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Račja Vas 40 34 34 31 3 3 1 - - - 2 - - - - - - - - - -
Rašpor 17 17 17 17 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slum 31 31 31 26 5 3 - 1 - - 2 2 1 1 - - - - - - -
Trstenik 9 4 4 3 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -
Vodice 32 32 32 29 3 2 - - - 1 1 1 - - - - - - 1 - -