2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Istarska županija                                          
Općina Ližnjan 2.985 2.945 2.936 2.773 163 60 27 16 - 1 16 103 60 25 1 1 - 7 9 7 2
Naselja                                          
Jadreški 334 321 321 312 9 6 2 2 - 1 1 3 2 - - - - - 1 - -
Ližnjan 995 989 982 894 88 25 10 6 - - 9 63 34 21 1 1 - 4 2 7 -
Muntić 376 376 376 366 10 5 5 - - - - 5 1 1 - - - - 3 - -
Šišan 631 623 623 588 35 10 5 4 - - 1 25 18 2 - - - 2 3 - -
Valtura 649 636 634 613 21 14 5 4 - - 5 7 5 1 - - - 1 - - 2