2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Istarska županija                                          
Općina Lupoglav 942 929 928 871 57 31 13 3 - 2 13 26 19 6 - - - - 1 - 1
Naselja                                          
Boljun 73 73 73 71 2 1 - - - - 1 1 1 - - - - - - - -
Boljunsko Polje 150 150 150 144 6 4 2 1 - 1 - 2 2 - - - - - - - -
Brest pod Učkom 48 46 46 44 2 - - - - - - 2 2 - - - - - - - -
Dolenja Vas 82 82 82 73 9 2 1 - - - 1 7 4 3 - - - - - - -
Lesišćina 65 65 65 60 5 4 - - - - 4 1 1 - - - - - - - -
Lupoglav 334 328 327 305 22 14 6 2 - 1 5 8 4 3 - - - - 1 - 1
Semić 100 99 99 91 8 5 4 - - - 1 3 3 - - - - - - - -
Vranja 90 86 86 83 3 1 - - - - 1 2 2 - - - - - - - -