2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Istarska županija                                          
Općina Motovun 993 983 982 917 65 31 14 4 - - 13 34 29 4 - - - 1 - 1 -
Naselja                                          
Brkač 147 145 145 137 8 8 2 1 - - 5 - - - - - - - - - -
Kaldir 227 227 227 215 12 5 2 - - - 3 7 5 2 - - - - - - -
Motovun 538 531 530 489 41 16 9 3 - - 4 25 22 2 - - - 1 - 1 -
Sveti Bartol 81 80 80 76 4 2 1 - - - 1 2 2 - - - - - - - -