2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Istarska županija                                          
Općina Oprtalj 1.001 981 981 900 81 36 17 8 - 3 8 45 35 6 - - - 1 3 - -
Naselja                                          
Bencani 9 8 8 6 2 - - - - - - 2 2 - - - - - - - -
Čepić 61 60 60 54 6 3 1 1 - - 1 3 1 - - - - - 2 - -
Golubići 36 33 33 32 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
Gradinje 142 142 142 132 10 3 3 - - - - 7 6 - - - - 1 - - -
Ipši 20 20 20 18 2 - - - - - - 2 2 - - - - - - - -
Krajići 15 15 15 13 2 1 - 1 - - - 1 - - - - - - 1 - -
Livade 237 225 225 206 19 15 6 4 - 3 2 4 2 2 - - - - - - -
Oprtalj 121 118 118 111 7 3 3 - - - - 4 4 - - - - - - - -
Pirelići 50 50 50 45 5 3 3 - - - - 2 2 - - - - - - - -
Sveta Lucija 41 41 41 39 2 - - - - - - 2 2 - - - - - - - -
Sveti Ivan 39 39 39 35 4 1 - - - - 1 3 3 - - - - - - - -
Šorgi 56 56 56 51 5 3 - 2 - - 1 2 2 - - - - - - - -
Vižintini 33 33 33 25 8 3 - - - - 3 5 3 2 - - - - - - -
Vižintini Vrhi 34 34 34 33 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - -
Zrenj 66 66 66 64 2 - - - - - - 2 2 - - - - - - - -
Žnjidarići 41 41 41 36 5 - - - - - - 5 3 2 - - - - - - -