2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Istarska županija                                          
Grad Pazin 9.514 9.227 9.214 8.597 617 432 258 51 - 28 95 185 123 24 2 - - 17 19 6 7
Naselja                                          
Beram 235 234 234 220 14 5 2 1 - - 2 9 8 1 - - - - - - -
Bertoši 276 275 275 263 12 8 7 - - - 1 4 2 - - - - 2 - - -
Brajkovići 360 358 358 346 12 7 2 1 - - 4 5 2 - - - - - 3 - -
Butoniga 89 88 88 87 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -
Grdoselo 144 143 143 136 7 4 2 1 - - 1 3 2 1 - - - - - - -
Heki 467 465 465 443 22 21 13 2 - - 6 1 1 - - - - - - - -
Ježenj 142 142 142 140 2 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - -
Kašćerga 279 279 279 264 15 11 4 1 - 2 4 4 4 - - - - - - - -
Kršikla 54 54 54 51 3 2 1 - - - 1 1 1 - - - - - - - -
Lindar 419 408 402 381 21 16 11 1 - - 4 5 3 - - - - 1 1 4 2
Lovrin 351 342 342 321 21 17 7 5 - 3 2 4 1 1 1 - - - 1 - -
Pazin 5.226 4.986 4.979 4.572 407 286 170 35 - 19 62 121 85 10 1 - - 14 11 2 5
Trviž 441 425 425 399 26 19 10 1 - 2 6 7 3 2 - - - - 2 - -
Vela Traba 215 215 215 198 17 13 12 1 - - - 4 3 - - - - - 1 - -
Zabrežani 408 408 408 384 24 17 13 1 - 2 1 7 3 4 - - - - - - -
Zamask 56 56 56 54 2 2 1 1 - - - - - - - - - - - - -
Zamaski Dol 60 60 60 59 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - -
Zarečje 292 289 289 279 10 2 2 - - - - 8 3 5 - - - - - - -