2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Istarska županija                                          
Grad Rovinj 14.410 14.234 14.219 13.050 1.169 505 284 64 - 21 136 664 317 121 1 - 3 138 84 14 1
Naselja                                          
Rovinj 13.638 13.467 13.452 12.317 1.135 490 271 62 - 21 136 645 306 120 1 - 3 138 77 14 1
Rovinjsko Selo 772 767 767 733 34 15 13 2 - - - 19 11 1 - - - - 7 - -