2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Istarska županija                                          
Općina Svetvinčenat 2.231 2.218 2.218 2.147 71 34 11 5 - 3 15 37 22 10 - - 1 3 1 - -
Naselja                                          
Bibići 144 144 144 144 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bokordići 86 85 85 82 3 2 - - - 2 - 1 - - - - 1 - - - -
Boškari 45 45 45 45 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bričanci 51 51 51 51 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Butkovići 196 195 195 192 3 2 2 - - - - 1 1 - - - - - - - -
Cukrići 140 140 140 137 3 1 1 - - - - 2 2 - - - - - - - -
Čabrunići 149 142 142 132 10 3 - 2 - - 1 7 4 2 - - - - 1 - -
Foli 54 54 54 54 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Juršići 192 190 190 179 11 6 1 - - - 5 5 3 2 - - - - - - -
Kranjčići 83 83 83 78 5 - - - - - - 5 2 3 - - - - - - -
Pajkovići 82 82 82 80 2 1 - - - - 1 1 1 - - - - - - - -
Peresiji 28 28 28 28 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pusti 42 42 42 39 3 3 3 - - - - - - - - - - - - - -
Raponji 69 69 69 69 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Režanci 232 231 231 226 5 3 - 1 - - 2 2 2 - - - - - - - -
Salambati 25 25 25 25 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Smoljanci 188 188 188 183 5 5 1 - - 1 3 - - - - - - - - - -
Svetvinčenat 272 271 271 257 14 5 2 1 - - 2 9 6 - - - - 3 - - -
Štokovci 153 153 153 146 7 3 1 1 - - 1 4 1 3 - - - - - - -