2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Istarska županija                                          
Općina Tinjan 1.784 1.770 1.768 1.687 81 57 19 13 - 7 18 24 18 4 - - - 1 1 - 2
Naselja                                          
Brčići 104 104 104 101 3 2 1 - - - 1 1 1 - - - - - - - -
Brečevići 195 195 195 188 7 6 1 2 - 1 2 1 - - - - - - 1 - -
Jakovici 284 282 280 266 14 8 2 1 - - 5 6 3 3 - - - - - - 2
Kringa 365 364 364 346 18 14 3 4 - 3 4 4 4 - - - - - - - -
Muntrilj 87 86 86 78 8 6 2 2 - 2 - 2 2 - - - - - - - -
Radetići 233 233 233 227 6 5 1 2 - 1 1 1 1 - - - - - - - -
Tinjan 405 396 396 375 21 14 7 2 - - 5 7 6 - - - - 1 - - -
Žužići 111 110 110 106 4 2 2 - - - - 2 1 1 - - - - - - -