2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Istarska županija                                          
Općina Karojba 1.495 1.489 1.486 1.410 76 44 24 7 - 3 10 32 18 10 1 - - 2 1 - 3
Naselja                                          
Karojba 458 453 451 425 26 11 8 2 - - 1 15 10 3 - - - 1 1 - 2
Novaki Motovunski 399 398 398 377 21 12 7 2 - 1 2 9 5 4 - - - - - - -
Rakotule 234 234 233 225 8 5 2 1 - 1 1 3 1 - 1 - - 1 - - 1
Škropeti 404 404 404 383 21 16 7 2 - 1 6 5 2 3 - - - - - - -