2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Dubrovačko-neretvanska županija                                          
Općina Konavle 8.407 8.250 8.245 7.540 705 397 181 120 26 32 38 308 169 79 4 - - 23 33 - 5
Naselja                                          
Brotnice 34 34 34 33 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Cavtat 2.067 2.015 2.015 1.823 192 77 46 20 4 1 6 115 58 31 2 - - 11 13 - -
Čilipi 859 838 838 770 68 41 22 12 - 5 2 27 14 3 2 - - 4 4 - -
Drvenik 70 70 70 63 7 - - - - - - 7 - 3 - - - - 4 - -
Duba Konavoska 76 75 75 72 3 3 - 2 - - 1 - - - - - - - - - -
Dubravka 282 265 265 246 19 15 2 5 - 5 3 4 2 - - - - - 2 - -
Dunave 175 173 173 154 19 17 6 5 - 2 4 2 - 1 - - - 1 - - -
Đurinići 111 110 110 103 7 6 4 2 - - - 1 1 - - - - - - - -
Gabrili 161 160 160 156 4 2 1 1 - - - 2 2 - - - - - - - -
Gruda 761 753 753 664 89 57 36 10 4 3 4 32 18 7 - - - 2 5 - -
Jasenice 28 22 22 22 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Komaji 292 284 283 252 31 28 10 12 - 3 3 3 3 - - - - - - - 1
Kuna Konavoska 30 30 30 28 2 2 - - - - 2 - - - - - - - - - -
Lovorno 166 160 160 157 3 3 - 3 - - - - - - - - - - - - -
Ljuta 192 192 192 186 6 1 - - - - 1 5 3 2 - - - - - - -
Mihanići 106 106 106 102 4 4 2 1 - - 1 - - - - - - - - - -
Mikulići 105 105 105 104 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Močići 385 381 379 345 34 19 6 2 10 - 1 15 8 5 - - - - 2 - 2
Molunat 219 217 217 199 18 9 8 1 - - - 9 5 2 - - - 1 1 - -
Palje Brdo 151 150 150 141 9 6 1 3 1 1 - 3 1 2 - - - - - - -
Pločice 95 95 95 88 7 5 1 3 - 1 - 2 2 - - - - - - - -
Poljice 82 81 81 78 3 2 1 1 - - - 1 1 - - - - - - - -
Popovići 254 249 249 221 28 13 6 3 - 4 - 15 10 3 - - - 1 1 - -
Pridvorje 261 255 255 234 21 16 7 6 - 2 1 5 4 1 - - - - - - -
Radovčići 231 228 228 211 17 11 4 3 1 2 1 6 3 3 - - - - - - -
Stravča 59 57 57 50 7 5 2 2 - - 1 2 2 - - - - - - - -
Šilješki 24 24 24 21 3 1 1 - - - - 2 2 - - - - - - - -
Uskoplje 124 124 123 112 11 8 2 1 4 - 1 3 3 - - - - - - - 1
Vitaljina 242 242 242 213 29 20 4 10 - 2 4 9 5 3 - - - - 1 - -
Vodovađa 213 212 212 200 12 11 3 6 - 1 1 1 1 - - - - - - - -
Zastolje 144 143 142 136 6 5 1 1 2 - 1 1 1 - - - - - - - 1
Zvekovica 408 400 400 356 44 8 5 3 - - - 36 20 13 - - - 3 - - -