2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Dubrovačko-neretvanska županija                                          
Općina Kula Norinska 1.952 1.926 1.923 1.768 155 87 52 14 - 2 19 68 37 21 - - - 8 2 3 -
Naselja                                          
Borovci 33 33 33 30 3 3 2 1 - - - - - - - - - - - - -
Desne 133 130 130 123 7 4 2 2 - - - 3 1 2 - - - - - - -
Krvavac 618 613 613 573 40 24 16 3 - - 5 16 11 3 - - - 1 1 - -
Krvavac II 339 336 336 305 31 17 8 3 - - 6 14 7 7 - - - - - - -
Kula Norinska 310 302 302 271 31 21 15 3 - 1 2 10 6 - - - - 4 - - -
Matijevići 102 100 100 93 7 5 3 1 - 1 - 2 1 1 - - - - - - -
Momići 220 215 212 200 12 5 2 - - - 3 7 1 3 - - - 3 - 3 -
Nova Sela 55 55 55 45 10 2 1 - - - 1 8 7 1 - - - - - - -
Podrujnica 142 142 142 128 14 6 3 1 - - 2 8 3 4 - - - - 1 - -